Top tracks

My Sharonafrom Boycott2:41
Gotta Rockfrom Boycott5:08
Shes Got Itfrom Boycott3:43
Backdoor Manfrom Boycott3:27
Rainbow Coloursfrom Boycott4:14
Crazy 'bout Musicfrom Boycott3:16
Highwayfrom Boycott3:18
Eyes Of Bluefrom Boycott4:21
Breakin' Freefrom Boycott3:34
Jolenefrom Boycott2:43