Ajanta mp3 Album by Thierry David
2000

Ajantaby Thierry David

  • 15 Tracks
  • 320 kbps
  • 1:08:32

Tracks

1.Jantar Mantar11:29
2.Kacchi Ghodi6:38
3.Ganesh Pol I1:24
4.Ganesh Pol II6:27
5.Lodi Garden6:39
6.Mont Abu2:34
7.Fatehpur Sikri6:52
8.Samode Palace7:50
9.Jantar Mantar 22:58
10.Kacchi Ghodi 22:59
11.Ganesh Pol 22:31
12.Lodi Garden 22:38
13.Fatepur Sikri 23:26
14.Lodi Garden 31:55
15.Jantar Mantar 32:12