Antediluvian Scriptum mp3 Album by Obsidyen
2020

Antediluvian Scriptumby Obsidyen

  • 8 Tracks
  • 320 kbps
  • 1:01:25

Tracks

1.Ex Nihilo9:08
2.Nephilim6:07
3.Polytheistos Akropolis6:44
4.Dajjäl9:02
5.Dekalogos6:28
6.In Ruinas: Annunaki7:21
7.Atlantis Diluvium7:06
8.Memento Mori9:29