Hunting Eagles Catching Swans mp3 Album by Lin Shicheng & Gao Hong
2020

Hunting Eagles Catching Swansby Lin Shicheng & Gao Hong

  • 10 Tracks
  • 320 kbps
  • 1:05:17

Tracks

1.Three Six (San Liu)4:03
2.Autumn Thoughts (Qui Si)2:26
3.Dragon Boat (Long Chuan)5:30
4.Chen Xingyuan Placates the Tribesmen (Chen Xingyuan He Fan)6:03
5.King Xiang Yu Takes Off His Armor (Ba Wang Xie Jia)8:30
6.Xing Jie Si He6:17
7.The Ambush in All Directions (Shi Mian Mai Fu)7:09
8.Wild Geese Alighting On the Sandy Beach (Ping Sha Luo Yan)7:39
9.Hunting Eagles Catching Swans (Hai Qing Na Tian E)7:48
10.Moonlight Over the Spring River (Chun Jiang Hua Yue Ye)9:52