Ni no Kuni: Shikkoku no Madoushi mp3 Soundtrack by Joe Hisaishi (久石譲)
2011

Ni no Kuni: Shikkoku no Madoushiby Joe Hisaishi (久石譲)

  • 21 Tracks
  • 320 kbps
  • 54:46

Tracks

1.Ni no Kuni Main Themeby Joe Hisaishi (久石譲)3:19
2.Morning of Beginningby Joe Hisaishi (久石譲)2:35
3.Hotroitby Joe Hisaishi (久石譲)2:12
4.Incident Occurence!by Joe Hisaishi (久石譲)2:24
5.Arie ~Recollection~by Joe Hisaishi (久石譲)2:11
6.Shizukuby Joe Hisaishi (久石譲)1:39
7.Mighty Magicby Joe Hisaishi (久石譲)2:02
8.Fieldby Joe Hisaishi (久石譲)3:37
9.Neko Kingdom's Castle Townby Joe Hisaishi (久石譲)2:46
10.Desert Kingdom's Townby Joe Hisaishi (久石譲)3:03
11.Imperial Marchby Joe Hisaishi (久石譲)2:23
12.Crisisby Joe Hisaishi (久石譲)1:13
13.Tensionby Joe Hisaishi (久石譲)1:18
14.Battleby Joe Hisaishi (久石譲)2:22
15.Jabo, the Black Wizardby Joe Hisaishi (久石譲)2:46
16.Imargen Battleby Joe Hisaishi (久石譲)2:37
17.Labyrinthby Joe Hisaishi (久石譲)2:33
18.To the Decisive Battleby Joe Hisaishi (久石譲)3:21
19.Final Battleby Joe Hisaishi (久石譲)3:22
20.Miracle ~Reunion~by Joe Hisaishi (久石譲)2:51
21.Fragments of Heartsby Joe Hisaishi (久石譲)4:12

People who bought this release also bought