Songs of Our Mothers mp3 Album by Kefaya + Elaha Soroor
2019

Songs of Our Mothersby Kefaya + Elaha Soroor

  • 10 Tracks
  • 320 kbps
  • 43:00

Tracks

1.Jama Narenji3:11
2.Gole Be Khar5:21
3.Arose Jane Madar4:36
4.Bolbi5:03
5.Gole Sadbarg3:56
6.Charsi4:53
7.Khina Beyarin5:17
8.Do Chasmane Siyah (intro)2:19
9.Do Chasmane Siyah3:58
10.Lalay Lalay4:26