Tracks

1.Bai Hua She (Viper)2:59
2.Huang Qin (Skullcap)3:50
3.Zhu Ye (Various Species)12:20
4.Ba Qing Ye (Woad)4:40
5.Wan Er Wan (The Jig Is Up)2:03
6.Xiang Qing Qing (Grains of Paradise)4:07
7.Sha Fen (Gardens of Paradise)6:02
8.Zhu Shu (Cinnabar)18:36