Aldyn Dashka mp3 Album by Yat-Kha
2001

Aldyn Dashkaby Yat-Kha

  • 12 Tracks
  • 256 kbps
  • 44:23

Tracks

1.Oy Adym3:40
2.Tozhu Kyzy3:33
3.Chorumal Bodum3:40
4.Kozhamyk2:37
5.Chedi Tei4:41
6.Tyva Kyztar3:46
7.Takh-Pakh Chaskhy Tan2:48
8.Bai-La Mongun2:47
9.Oi Moroz3:41
10.Sambazhyktyn-Yry4:39
11.Khary Kyigy4:13
12.Aldyn Dashka4:18